Описание

Инфрачервен ( IR) емитер Osram Black SFH 4716AS BBA 940nm

Отличава се с типичното качество на Осрам, „отрязна“ точна пикова честота, ниско термично съпротивление, висока мощност и радиационен индекс при сравнително малък разпръскващ ъгъл<75грд.

Най високата корозоустойчивост/stress test в 3535 класа. AEC-Q101-REV-C

Продуктова  връзка!!!

Пикова доминанстрна честота: 940нм.

Типичен ток в права посока 500ма, максимален 1000ма

Типично напрежение в права посока : 2-8- 3.7в