Описание

Доста стабилна версия на типичния buck fet драйвер, с възможност за работа едновременно с 1 или 2 последователно свързани 3.7 литиевойонни клетки.

  • Входно напрежение 3-8.4в, изходно 3-4в.
  • Изходен ток около 4 ампера макс( според използвание компоненти)
  • Температурна стабилизация при прегряване, защита от късо на изхода, от обратно свръзване и ниско ниво на акумулатора .
  • Диаметър на PCB в рамките на 19-22мм.
  • Двуслойна архитектура, позволяваща по добро охлаждане и сепарация на елементите.
  • 3 работни режима с памет последно използван( стандартно)